reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2018

25 Grudzień 2018 - 359 dzień roku,

do końca pozostało 6 dni

Imieniny : Anastazji, Eugenii, Oliwii

Następnego dnia : Dionizego, Oriana, Szczepana

Ważne terminy

10 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2020 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia na 30 czerwca 2020 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • INTRASTAT za miesiąc poprzedni

12 lipca 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

13 lipca 2020 r.

 • Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., powinny dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) informacji o beneficjentach rzeczywistych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2020 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2020 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

14 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego

15 lipca 2020 r.

 • Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2020 r. składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie mające osobowości prawnej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2020 r. przez pozostałych płatników

16 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych

Zmiany w prawie

25.12.2018

26.12.2018

28.12.2018

reklama
reklama
reklama