| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 4 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko zmienioną uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 5 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko zmienionej uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

"12. Ustala się dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości:

- 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku oddziałów liczących do 26 uczniów (włącznie),

- 9 % w przypadku oddziałów liczących powyżej 26 uczniów.

Otrzymaną kwotę zaokrągla się do najbliższej, większej od niej liczby całkowitej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »