| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/XV/12 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Brzeźnica

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 1023, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Nowa Brzeźnica stanowiącym załącznik do uchwały Nr 17/IV/03 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 256, poz. 2273, z 2009 r. Nr 323, poz. 2695) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Nowa Brzeźnica - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Brzeźnica otrzymuje brzmienie:

"Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Nowa Brzeźnica Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Brzeźnica

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy oraz Filie w Dubidzach i Prusicku.

3. Publiczne Przedszkole w Nowej Brzeźnicy.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy z filiami:

- w Dubidzach,

- w Dworszowicach Kościelnych,

- w Prusicku.

5. Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy."

2) W § 13. statutu skreśla się ust.2.

3) W § 43. statutu skreśla się ust. 2 i ust. 3.

4) W § 44. statutu w miejsce treści dotychczasowej wpisuje sie treść natępującą "§ 44. Dochodami gminy są dochody określone w stosownych przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego."

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Gminy Nowa Brzeźnica nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Bednarska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »