| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/262/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomsko

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianą poz. 951) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXXII/262/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomsko:

1) skreśla się § 2;

2) w § 3 ust. 2 skreśla się słowa "a podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do odbierania w sposób selektywny";

3) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie "usuwanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się na bieżąco, a całkowite ich usunięcie musi nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu opadów;

4) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami może odbywać się tylko wtedy, gdy nie będzie uciążliwa dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych itp.)";

5) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie "W przypadku gdy na danej nieruchomości z pojemników korzysta większa liczba osób niż zostało określone w §7 - §10 wówczas ilość pojemników oblicza się proporcjonalnie";

6) w § 16 skreśla się ust. 4;

7) w § 21 skreśla się pkt 1 lit. a;

8) skreśla się § 22;

9) w § 24 skreśla się słowa: "takich jak: bydło, konie, świnie, owce, kozy, króliki, drób i pszczoły";

10) w § 25 skreśla się pkt 2;

11) w § 28 skreśla się ust. 2;

12) w § 30 skreśla się słowa "z zastrzeżeniem § 28".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacenty Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »