| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Dmosin; Wójta Gminy Rogów

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie przebudowy drogi nr 121054E na odcinku 28,83 m

Zawarte pomiędzy: Gminą Rogów reprezentowaną przez Pana Daniela Koładę - Wójta Gminy Rogów a Gminą Dmosin reprezentowaną przez Panią Danutę Supera - Wójta Gminy Dmosin

Na podstawie:

1. Uchwały Nr 13/IV/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dmosin;

2. Uchwały Nr V/31/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Rogów

§ 1. Gmina Dmosin powierza a Gmina Rogów przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie remontu dróg gminnych polegające na przygotowaniu i realizacji remontu drogi nr 121054E na odcinku 28,83m położonym na terenie Gminy Dmosin, zwane dalej Zadaniem.

§ 2. Gmina Rogów przejmuje prawa i obowiązki Gminy Dmosin w zakresie realizacji Zadania.

§ 3. Gmina Dmosin zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania w wysokości rzeczywiście poniesionych przez Gminę Rogów kosztów realizacji Zadania.

§ 4. Gmina Rogów powierzy realizację Zadania wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania określonego w § 1.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Rogów


Daniel Kołada

Wójt Gminy Dmosin


Danuta Supera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »