| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 148/XV/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)do 15 marca danego roku (za styczeń i luty);

2)do 15 maja danego roku (za marzec i kwiecień);

3)do 15 lipca danego roku (za maj i czerwiec);

4)do 15 września danego roku (za lipiec i sierpień);

5)do 15 listopada danego roku (za wrzesień i październik);

6)do 15 stycznia następnego roku (za listopad i grudzień).

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się w terminie do dnia 31 października za bieżący rok kalendarzowy.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Pajęcznie.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pajęczno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 211/XXIV/13 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1367) oraz uchwała Nr 221/XXV/13 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2522).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »