| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały 536/2005 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   W załaczniku do uchwały 536/2005 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 14 grudnia 2005r. w   sprawie zasad i   trybu korzystania z   Targowiska Miejskiego przy ul. Montwiłła w   Grodzisku Mazowieckim wprowadza sie nastepujące zmiany:  

1)   § 1   pkt. 3   załącznika otrzymuje brzmienie "Targowiskiem Miejskim zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w   Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29".  

2)   § 2   pkt. 2   tiret piąte   załącznika otrzymuje brzmienie "pawilon usługowo-handlowy".  

3)   § 6   pkt. 1   tiret pierwsze   załącznika otrzymuje brzmienie "napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu powyżej 1,5%" z   wyłączeniem punktu gastronomicznego w   pawilonie usługowo-handlowym, w   którym dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowyh o   zawartości alkoholu do 18%".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

W związku z   przekazaniem przez gminę do użytkowania zmodernizowanego targowiska miejskiego koniecznym jest dostosowanie zapisów w   dotychczas obowiązującym regulaminie tego obiektu.  

Ponieważ na Targowisku Miejskim przy ul. Montwiłła wybudowano budynek z   lokalem gastronomicznym , ze względów ekonomicznych zasadnym jest dopuszczenie handlu napojami o   zawartości alkoholu do 18% w   tym obiekcie.  

Obrót wyżej wymienionymi napojami w   tym lokalu może odbywać się w   sposób umożliwiający pełną kontrolę osób nabywających w/w napoje.  

Wcześniejsze ograniczenia w   zakresie sprzedaży napoi alkoholowych na targowisku miejskim wynikały z   braku możliwości realnej kontroli w   zakresie prowadzonej sprzedaży ,   oraz braku odpowiedniego miejsca do jego spożycia.  

Projekt uchwały został skierowany do konsultacji społecznych z   organizacjami pozarządowymi.  

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ani opinie do konsultowanego projektu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »