| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/263/2014 Rady Gminy Sochaczew

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Sochaczew, Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 18, dokonuje się następujących zmian:

1) w obwodzie  głosowania nr 1 po wyrazie Chrzczany dodaje się wyrazy (Chrzczany, Kożuszki- Kolonia;  po wyrazie Janaszówek dodaje się wyrazy ( Janaszówek, Wyjazd, Bogdaniec);

2) w obwodzie głosowania nr 2 po wyrazie Chodakówek dodaje się wyrazy (Chodakówek , Żelazowa Wola) ;

3) w obwodzie głosowania nr 3 po wyrazie Andrzejów Duranowski dodaje się wyrazy (Andrzejów Duranowski, Duranów);

4) w  obwodzie głosowania nr 4 po wyrazie Wójtówka dodaje się wyrazy (Wójtówka, Sochaczew- Wieś);  po wyrazie Czyste dodaje się wyrazy (Czyste, Czerwonka-Wieś, Ignacówka)

§ 2. Obowiązujący podział gminy Sochaczew na obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, uwzgledniające w/w zmiany określa załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zostaje podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach  ogłoszeń na terenie Gminy Sochaczew .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ćwikliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/263/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/263/2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/263/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia


Uzasadnienie

W Uchwale  nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych przyjęto podział gminy na obwody głosowania ustalając jako granice obszar sołectw.

Z uwagi na fakt iż 6 sołectw gminy Sochaczew składa się z więcej niż z jednej miejscowości należało sprostować powyższą uchwałę w ten sposób, aby wskazać jakie miejscowości wchodzą w skład sołectwa gminy Sochaczew.

Granice obwodów po sprostowaniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »