| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr UG.0050.2.2014 Wójta Gminy Troszyn

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 5 uchwały Nr XXV/225/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014, zarządzam co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 4.112,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 4.112,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2) Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 4.112,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 4.112,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – 19.654.108,61zł, w tym:

a) bieżące - 13.640.801,60zł,

b) majątkowe - 6.013.307,01zł.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – 22.300.507,25zł, w tym:

a) bieżące - 12.930.129,33zł,

b) majątkowe - 9.370.377,92zł.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - 1.388.657,00zł.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4.

1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr UG.0050.2.2014
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość zmiany

Dochody bieżące:

852

Pomoc społeczna

4 112,00

85295

Pozostała działalność

4 112,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 112,00

Razem dochody bieżące:

4 112,00

OGÓŁEM:

4 112,00

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr UG.0050.2.2014
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość zmiany

Wydatki bieżące:

852

Pomoc społeczna

4 112,00

85295

Pozostała działalność

4 112,00

3110

Świadczenia społeczne

3 993,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

119,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

85305

Żłobki

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 809,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

809,00

Razem wydatki bieżące:

4 112,00

OGÓŁEM:

4 112,00

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr UG.0050.2.2014
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział

Rozdział

§

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem (6+7)

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

85295

2010

4 112,00

0,00

0,00

0,00

3110

0,00

3 993,00

3 993,00

0,00

4210

0,00

119,00

119,00

0,00

Razem rozdział 85295

4 112,00

4 112,00

4 112,00

0,00

Razem dział 852

4 112,00

4 112,00

4 112,00

0,00

Ogółem

4 112,00

4 112,00

4 112,00

0,00

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr UG.0050.2.2014
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zmian w budżecie gminy Troszyn dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu
w 2014 roku.

W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.112,00zł, z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.17.164.2013 z dnia 7 stycznia 2014 r. (i zał. nr 3),

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.112,00zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.17.164.2013 z dnia 7 stycznia 2014 r. (i zał. nr 3),

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na kwotę 809,00zł zmniejszając wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Żłobka, a zwiększając wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r. dla pracowników Żłobka.

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »