| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050/184/2012 Burmistrza Supraśla

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.962 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 33.435.279 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27.533.578 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.901.701 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 36.065.814 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25.249.838 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.815.976 zł,

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.630.535 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.737.050 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/184/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem

11

11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11

11

60016

Drogi publiczne gminne

11

11

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budowa ul.Europejskiej w Grabówce i ul.Produkcyjnej w Zaściankach w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

11

6050

wydatki inwestycyjne jb - ul.Europejska w Grabówce

11


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/184/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmiany

Zwiększenie

Zmniejszenie

Ogółem

4 962

4 962

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 924

4 924

75416

Straż gminna (miejska)

0

4 924

4010

wynagrodzenia osobowe

4 924

75495

Pozostała działalność

4 924

0

4300

zakup usług pozostałych - serwisowanie monitoringu ulicznego

4 924

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

38

38

80101

Szkoła Podstawowa

38

38

4010

wynagrodzenia osobowe

38

4580

pozostałe odsetki (wyrok sądowy)

38

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »