| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/165/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r.Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465), oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, na terenie poszczególnych sołectw Gminy Brańsk wyznacza się sołtysów tych sołectw (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy prowadzący sprawy wymiaru podatków i opłat.

§ 3. Ustala się inkasentom wynagrodzenie prowizyjne, zgodnie z wykazem sołectw stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, od sumy zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy Brańsk.

§ 4. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych podatków oraz rozliczenia z pobranych kwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami wpłata powinna nastąpić.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3, powinna nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu w którym dokonano inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy w Brańsku z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/165/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.

OKREŚLA SIĘ INKASENTÓW PODATKÓW Z NASTĘPUJĄCYCH SOŁECTW

L.p.

Sołectwo

Inkasent

Stawka procentowa

1

BRONKA

SOŁTYS WSI BRONKA

8,00 %

2

BRZEŹNICA

SOŁTYS WSI BRZEŹNICA

8,00 %

3

BURCHATY

SOŁTYS WSI BURCHATY

9,00 %

4

CHOJEWO

SOŁTYS WSI CHOJEWO

6,50 %

5

DĘBOWO

SOŁTYS WSI DĘBOWO

9,00 %

6

DOMANOWO

SOŁTYS WSI DOMANOWO

6,50 %

7

FERMA

SOŁTYS WSI FERMA

9,00 %

8

GLINNIK

SOŁTYS WSI GLINNIK

8,00 %

9

HOLONKI

SOŁTYS WSI HOLONKI

8,00 %

10

KADŁUBÓWKA

SOŁTYS WSI KADŁUBÓWKA

8,00 %

11

KALNICA

SOŁTYS WSI KALNICA

8,00 %

12

KIERSNÓWEK

SOŁTYS WSI KIERSNÓWEK

8,00 %

13

KIERSNOWO

SOŁTYS WSI KIERSNOWO

8,00 %

14

KIEWŁAKI

SOŁTYS WSI KIEWŁAKI

8,00 %

15

KLICHY

SOŁTYS WSI KLICHY

7,00 %

16

KOSZEWO

SOŁTYS WSI KOSZEWO

8,00 %

17

LUBIESZCZE

SOŁTYS WSI LUBIESZCZE

8,00 %

18

MARKOWO

SOŁTYS WSI MARKOWO

9,00 %

19

MIEŃ

SOŁTYS WSI MIEŃ

6,50 %

20

NOWOSADY

SOŁTYS WSI NOWOSADY

9,00 %

21

PASIEKA

SOŁTYS SOŁECTWA PASIEKA

9,00 %

22

OLEKSIN

SOŁTYS WSI OLEKSIN

6,50 %

23

OLĘDZKIE

SOŁTYS WSI OLĘDZKIE

8,00 %

24

OLSZEWEK

SOŁTYS WSI OLSZEWEK

9,00 %

25

OLSZEWO

SOŁTYS WSI OLSZEWO

9,00 %

26

PACE

SOŁTYS WSI PACE

9,00 %

27

PATOKI

SOŁTYS WSI PATOKI

7,00 %

28

PIETRASZKI

SOŁTYS WSI PIETRASZKI

9,00 %

29

PŁONOWO

SOŁTYS WSI PŁONOWO

9,00 %

30

POLETYŁY

SOŁTYS WSI POLETYŁY

8,00 %

31

POPŁAWY

SOŁTYS WSI POPŁAWY

6,50 %

32

PRUSZANKA STARA

SOŁTYS WSI PRUSZANKA STARA

8,00 %

33

PUCHAŁY NOWE

SOŁTYS WSI PUCHAŁY NOWE

9,00 %

34

PUCHAŁY STARE

SOŁTYS WSI PUCHAŁY STARE

8,00 %

35

ŚCIONY

SOŁTYS WSI ŚCIONY

9,00 %

36

SPIESZYN

SOŁTYS WSI SPIESZYN

8,00 %

37

ŚWIRYDY

SOŁTYS WSI ŚWIRYDY

7,00 %

38

SZMURŁY

SOŁTYS WSI SZMURŁY

7,00 %

39

WIDŹGOWO

SOŁTYS WSI WIDŹGOWO

8,00 %

40

ZAŁUSKIE KORONNE

SOŁTYS WSI ZAŁUSKIE KORONNE

8,00 %

41

ZAŁUSKIE KOŚCIELNE

SOŁTYS WSI ZAŁUSKIE KOŚCIELNE

8,00 %

42

ZANIE

SOŁTYS WSI ZANIE

9,00 %

43

PRUSZANKA BARANKI

SOŁTYS WSI PRUSZANKA BARANKI

9,00 %

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »