| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/50/11 Rady Gminy Komańcza

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) Za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, rozliczających się od ilości (wyrażonej w m³) usuniętych odpadów w wysokości 70,11 zł/m³.

2) Za usuwanie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych jak i zbieranych selektywnie w tzw. „w systemie otwartym” rozliczających się stawką ryczałtowa, w wysokości 5,18 zł miesięcznie od osoby.

3) Za zbieranie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, od właścicieli nieruchomości rozliczających się od ilości (wyrażonej w m³) usuniętych odpadów w wysokości 16,85 zł/m³.

4) Za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbieranych selektywnie w workach o poj. 120 dm³ w wysokości 2,02 zł/worek.

5) Za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, zbieranych w workach o poj. 120 dm³ w wysokości 8,41 zł/worek.

6) Za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych jak i zbieranych selektywnie, pochodzących z gospodarstw agroturystycznych 10,36 zł/miejsce noclegowe/rok.

§ 2.

Stawki określone w §1 nie zawierają podatku VAT.

§ 3.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych będą pobierane przez uprawnione do tego podmioty zgodnie z zasadami określonymi w umowach zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości, a uprawnionym podmiotem.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/198/09 Rady Gminy Komancza z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »