| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art.30 ust.6 i ust.6a, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 z późn. zm.), po uzgodnieniu z ZO ZNP w Grodzisku Dolnym

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wprowadza się następującą zmianę:

- w §6 ust.1 pkt 1 występującą kwotę „1500 zł ” zastępuje się kwotą „4000 zł”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gdański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »