| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.), art. 130a ust. 6 z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu Człuchowskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa brutto za usunięcie pojazdu z drogi * [zł]

Cena jednostkowa brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania [zł]

1

2

3

4

1.

Rower lub motorower

105

16

2.

Motocykl

209

23

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t

459

35

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

574

47

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

813

68

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1199

126

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1459

188

§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Czynności

Dojazd do miejsca zdarzenia [zł/km]

Holowanie lub przewóz usuniętego pojazdu [zł/km]

Maksmalna kwota kosztów nie może być wyższa od opłaty za usunięcie pojazdu [zł]

1

2

3

4

5

1.

Rower lub motorower

2,50

2,50

105

2.

Motocykl

2,50

2,50

209

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t

2,50

3,00

459

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

3,00

4,50

574

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

6,00

8,00

813

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

6,00

8,00

1199

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

6,00

8,00

1459

§ 3. Traci moc uchwała nr X/56/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 113 poz. 2362)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Człuchowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego


Tadeusz Lisowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kisielewska

Starszy Konsultant w KDCP. Prawnik i Doradca podatkowy. Do 2015 r. senior konsultant w Ernst & Young, wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową Infosys BPO i w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów. Jej specjalizacja obejmuje podatkowe i prawne aspekty obrotu towarowego, przede wszystkim w zakresie VAT, cła oraz regulacji dot. biokomponentów i biopaliw ciekłych. Audytor kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie spełnienia kryteriów VAT – w tym należytej staranności, wymogów celnych, AEO i wymogów dot. wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu VAT i cła. Autorka opracowań w czasopismach branżowych na temat VAT, cła i obrotu towarowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie VAT i cła. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona nagrodą Prof. Kodrębskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »