| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/248/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 266 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 23 000,00 zł jak w załączniku nr 1.

2. Zmiany wydatków w ust. 1 obejmują:

1) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 23 000,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł z czego wydatki na zadania bieżące 23 000,00 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/248/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 15 lipca 2010 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010 /Załącznik nr 1 do uchwały/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

23 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23 000,00

w tym

rezerwy ogólne

23 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 000,00

w tym

a/ wydatki bieżące

23 000,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych

23 000,00

z czego

wydatki na dotacje na zadania bieżące

23 000,00

Razem

23 000,00

23 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »