| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 277/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 19 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9 280

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

9 280

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

9 280

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

9 280

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 070

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1 070

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

1 070

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

1 070

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9 280

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

9 280

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

9 280

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

9 280

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 280

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 070

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1 070

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

1 070

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 070

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 070

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta


Józef Tomal

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »