| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 23 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od podatników będących osobami fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póżn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465), oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 2 ust. 2 uchwały nr XXXVII/240/13 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od podatników będących osobami fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 20.11.2013 r. poz. 4651), zmienionej uchwałą nr XLI/273/14 z dnia 21 marca 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Lub. z 4.04.2014 r. poz. 1442/, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5 w miejsce "Mieczysław Sokal" wstawia się "Krystyna Ciupak",

2) w pkt 6 w miejsce "Henryk Pawlos" wstawia się "Antonina Szczepanik",

3) w pkt 9 w miejsce "Teresa Tylus" wstawia się "Janusz Placha",

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Janus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »