| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 23 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od podatników będących osobami fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póżn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465), oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 2 ust. 2 uchwały nr XXXVII/240/13 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od podatników będących osobami fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 20.11.2013 r. poz. 4651), zmienionej uchwałą nr XLI/273/14 z dnia 21 marca 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Lub. z 4.04.2014 r. poz. 1442/, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5 w miejsce "Mieczysław Sokal" wstawia się "Krystyna Ciupak",

2) w pkt 6 w miejsce "Henryk Pawlos" wstawia się "Antonina Szczepanik",

3) w pkt 9 w miejsce "Teresa Tylus" wstawia się "Janusz Placha",

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Janus

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »