| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 563.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 547.835 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.000 zł
§ 2. Brak treści
1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 563.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 547.835 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Brak treści
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin "Jeziorak" i termin zapłaty upływa w 2014 roku.
2. Dokonywania w obrębie działu przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania planów wynagrodzeń i pochodnych.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Jeziorak".
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "Jeziorak".
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"

mgr Janusz Więcek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.doc

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.doc

Objaśnienia do budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »