| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. / oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm. / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. / M. P. 2014, poz. 718 / Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Mikołajki opłatę od posiadanych psów.
2. Stawkę roczną opłaty od posiadanych psów ustala się w wysokości 37,00 zł. od jednego psa.
§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 posiadacz psa jest zobowiązany uiścić z góry bez wezwania w terminie do 31 marca danego roku. Jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po tym terminie opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku, wysokość opłaty, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach lub w kasie tut. Urzędu.
§ 4. Z dniem 31.12.2014r. traci moc Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012r . poz. 3703 ).
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »