| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Lądek

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust.1 pkt. 1 oraz art. 6 k ust. 1 pkt. 1, ust.2a pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się na terenie Gminy Lądek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2

§ 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) Stawkę podstawową w wysokości 7 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

b) Stawkę wyższą w wysokości 13 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/15/14 Rady Gminy Lądek z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz uchwała Nr XXXIV/147/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/49/15

Rady Gminy Lądek z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 1 lutego 2015r.

Ministerstwo Środowiska wydało komunikat, głoszący, że dotychczasowe uchwały dot. opłat tracą moc. Zdaniem Ministerstwa uchwały wydane na podstawie art. 6k ust.1 i 4 ustawy o ucipwg w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji . W związku z tym, podjęto uchwałę w dniu 2 lutego 2015r. Nr VI/28/15 Rady Gminy Lądek . Po podjęciu w/w uchwały Urząd Gminy pozyskał informację, iż Ministerstwo Środowiska wydało kolejny komunikat i zwróciło uwagę na niewiążący charakter opinii i podkreśliło, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał .

W/w uchwała doręczona została Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, gdzie stwierdzono nieważność uchwały.

Kolegium RIO stwierdziło, iż w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty funkcjonują dodatkowo jeszcze dwie uchwały, do których nie nawiązują postanowienia omawianej uchwały .

W związku z powyższym, zastosowano się do zaleceń Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej poprzez przygotowanie projektu niniejszej uchwały i wprowadzenie jej do porządku obrad niniejszej sesji Rady Gminy. W projekcie wskazano uchylenie wcześniej obowiązujących uchwał tj. Uchwała Nr IV/15/14 Rady Gminy Lądek z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz uchwała Nr XXXIV/147/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »