| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2, ust. 6, ust. 6a, ust. 7b, ust. 8 w związku z art. 33 i art. 34; art. 35 ust. 1; art. 49 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 49 ust. 2; art. 54 ust. 3 w związku z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz postanowień przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) (zwane dalej „Rozporządzeniem”) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje

§ 1.

W Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następującą zmianę:

Uchyla się § 7 i wprowadza się nowy § 7 o następującym brzmieniu:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny, z tym że:

dyrektorowi:

a) przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – od 260 zł do 400 zł

b) zespołu szkół liczącego do 12 do 18 oddziałów – od 200 zł do 500 zł

c) wicedyrektorowi zespołu szkół – od 200 zł do 400 zł

d) kierownikowi filii szkoły podstawowej – od 200 zł do 400 zł

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala i przyznaje:

a) dla dyrektora zespołu szkół i przedszkola wójt gminy,

b) dla wicedyrektora zespołu szkół dyrektor zespołu szkół,

c) dla kierownika filii szkoły podstawowej dyrektor zespołu szkół.

§ 2.

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy w Ślemieniu


Marek Micor

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »