| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi

Na podstawie art.17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności za usługi zmienia się § 2 ust. 2, który uzyskuje brzmienie„Koszt jednej godziny opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 16,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik do Uchwały Nr 26/IV/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 7 lutego 2011 r.

do uchwały Rady Gminy Nr 26/IV/2011 z dnia 7.02.2011r

1) Kalkulacja odpłatności za usługi - osoba samotna

Koszt
godziny

477- 100% bezpłatne kryterium osoby
Samotnie gospodarującej

posiadany dochód

wartość godziny

wyliczenie odpłatności
Ilość godzin x cena godz.

16,00 zł

powyżej 100 % -120 % kryterium

478,00 zł - 572,40 zł

10% - 1,60 zł

powyżej 120 % - 200 % „

572,40 zł - 954,00 zł

15% - 2,40 zł

powyżej 200 % - 300 % „

954,00 zł -1.431,00 zł

30 % - 4,80 zł

powyżej 300% – 400% „

1.431,00zł - 1.908,00 zł

40% - 6,40zł

powyżej 400% - 500 % „

1.908,00 zł - 2.385,00 zł

50 % - 8,00 zł

Powyżej 500%

2 385,00 zł

100% - 16,00 zł

2) Kalkulacja odpłatności za usługi opiekuńcze - osoba w rodzinie

Koszt
godziny

351 - 100% bezpłatnie kryterium osoby
w rodzinie

posiadany dochód

wartość godziny

wyliczenie odpłatności
Ilość godzin x cena godz.

16,00 zł

powyżej 100 % -120 % kryterium

352,00 zł - 421,20zł

15% - 2,40 zł

powyżej 120 % - 200 % „

420,00zł - 70200 zł

25% - 4,00zł

powyżej 200 % - 300 % „

702,00 zł -1053,00 zł

40% - 6,40 zł

powyżej 300% – 400% „

1.053,00zł - 1.404,00 zł

50% - 8,00 zł

powyżej 400% - 500 % „

1.404,00 zł - 1.755,00 zł

60 % - 9,60 zł

Powyżej 500%

1.755,00 zł

100% - 16,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »