| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.34.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm.)Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVIII/110/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania:

1) ust. 9 otrzymuje brzmienie :

„9. Dyrektor szkoły/placówki przyznaje zapomogi pieniężne na podstawie wniosków komisji powołanej przez dyrektora do spraw rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zapomogi w składzie: dwóch przedstawiciel rady pedagogicznej, jeden przedstawiciel emerytowanych nauczycieli, po jednym przedstawicielu zwiazków zawodowych działających w szkole/placówce".

2) dopisuje sie ust. 12 o brzmieniu:

"12. Zapomogi pieniężne dyrektorom szkół/ placówek przyznaje Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku przez komisję powołaną zgodnie z § 1 pkt 1.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr RG. 0007.7.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »