| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.34.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm.)Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVIII/110/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania:

1) ust. 9 otrzymuje brzmienie :

„9. Dyrektor szkoły/placówki przyznaje zapomogi pieniężne na podstawie wniosków komisji powołanej przez dyrektora do spraw rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zapomogi w składzie: dwóch przedstawiciel rady pedagogicznej, jeden przedstawiciel emerytowanych nauczycieli, po jednym przedstawicielu zwiazków zawodowych działających w szkole/placówce".

2) dopisuje sie ust. 12 o brzmieniu:

"12. Zapomogi pieniężne dyrektorom szkół/ placówek przyznaje Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku przez komisję powołaną zgodnie z § 1 pkt 1.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr RG. 0007.7.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »