| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Cieszyna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 13 maja 2011r.

do Porozumienia Nr WO.0118-13/10 z dnia 30 grudnia 2010r

zawarty pomiędzy:
POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez:
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego
- Jerzego Pilcha - Wicestarostę
a MIASTEM CIESZYN reprezentowanym przez:
- Mieczysława Szczurka - Burmistrza Miasta
w sprawie przekazania Miastu Cieszyn realizacji dodatkowego zadania remontowego na drodze powiatowej 2713 S - ul. Stawowa w Cieszynie

§ 1.

1. W ramach porozumienia Nr WO.0118-13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Powiat Cieszyński powierza dodatkowo Miastu Cieszyn realizację zadania:

"Remont drogi powiatowej 2713 S ul. Stawowa w Cieszynie".

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni oraz wymianę krawężników, a szacunkowy koszt zadania wynosi: 600.000 zł.

3. Planowany okres realizacji zadania - 30.11.2011r.

4. Stroną prowadzącą prace będzie Miasto Cieszyn.

§ 2.

1. Zadanie określone w §1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego do wysokości 600.000,00 zł.

2. Zwiększenie wartości realizowanego zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów nie stanowi podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.

3. Środki na realizację zadania określonego w §1 przekazywane będą w transzach na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Cieszyn, każdorazowo w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o płatność, wraz z kserokopią faktury wystawionej przez Wykonawcę robót.

4. Rozliczenie powyższych środków Miasto Cieszyn przekaże w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego.

§ 3.

Ostateczna wartość zadania wynikać będzie z oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4.

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Cieszyna


Mieczysław Szczurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »