| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/80/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust. 3, art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Miasta Knurów, uchwala :

§ 1.

Ustalić następujące opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów :

1. Opłatę za wyżywienie, stanowiącą pełny koszt wyżywienia dziecka ustalony na podstawie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości do 6,50 zł dziennie.

2. Opłatę za pobyt w wysokości 130,00 zł miesięcznie.

3. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie ustala się dodatkową opłatę w wysokości 1,20 zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr V/67/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Publicznym prowadzonym przez Gminę Knurów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »