| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn . zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 z późn. zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

1. W § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie może przekroczyć 30% jego wynagrodzenia zasadniczego”,

2. W § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego według poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Ilość oddziałów (wielkość placówki)

Warunki pracy (ilość dzieci)

wysokość dodatku w

Dyrektor przedszkola

do 4 oddziałów

do 60

200-400

powyżej 4 oddziałów

powyżej 60

300-600

Dyrektor Szkoły Podstawowej

do 6 oddziałów

do 50

150-300

powyżej 50

200-400

Dyrektor Zespołu

10-11 oddziałów

do 200

400-800

powyżej 11 oddziałów

powyżej 200

800-1200

3. W § 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono:
1) Wychowawstwo klasy
- w klasach do 10 uczniów – 40 zł,
- w klasach 10 – 20 uczniów – 70 zł,
- w klasach powyżej 20 uczniów – 90 zł,
2) Funkcje opiekuna stażu – 80 zł
4. W § 11 pkt. 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 30% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Wójta”, a ppkt. 2 „70% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora”.
5. Dodaje się §16 w brzmieniu: „Za realizację zadań znacznie wykraczających poza obowiązki nauczyciela może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego przez okres wykonywania tych zadań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »