| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn . zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 z późn. zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

1. W § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie może przekroczyć 30% jego wynagrodzenia zasadniczego”,

2. W § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego według poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Ilość oddziałów (wielkość placówki)

Warunki pracy (ilość dzieci)

wysokość dodatku w

Dyrektor przedszkola

do 4 oddziałów

do 60

200-400

powyżej 4 oddziałów

powyżej 60

300-600

Dyrektor Szkoły Podstawowej

do 6 oddziałów

do 50

150-300

powyżej 50

200-400

Dyrektor Zespołu

10-11 oddziałów

do 200

400-800

powyżej 11 oddziałów

powyżej 200

800-1200

3. W § 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono:
1) Wychowawstwo klasy
- w klasach do 10 uczniów – 40 zł,
- w klasach 10 – 20 uczniów – 70 zł,
- w klasach powyżej 20 uczniów – 90 zł,
2) Funkcje opiekuna stażu – 80 zł
4. W § 11 pkt. 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 30% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Wójta”, a ppkt. 2 „70% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora”.
5. Dodaje się §16 w brzmieniu: „Za realizację zadań znacznie wykraczających poza obowiązki nauczyciela może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego przez okres wykonywania tych zadań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tense.pl

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »