| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 5c pkt.1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004, Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustalić realizację bezpłatnego nauczania podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

§ 2.

Ustala się opłatę za świadczenia przekraczające podstawę programową o której mowa w § 1 w wysokości:

1) 2,50 zł za godzinę

2) 2,00 zł za godzinę – opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia

3) 1,50 zł za godzinę – opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia spełniających co najmniej jeden z poniższych kryteriów

a) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego

b) posiadanie niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu

§ 3.

Opłaty o których mowa w § 2 nie mogą być wyższe niż 200,- zł miesięcznie

§ 4.

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz wnoszenie opłat określi umowa zawarta przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z dyrektorem przedszkola.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 Uchwały oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 5.

Opłata ulgowa o której mowa w § 2 pkt.3 przyznawana jest na okres do sześciu miesięcy na udokumentowany wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XLV/516/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Ustroń przedszkoli publicznych przez Miasto Ustroń.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »