| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 5c pkt.1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004, Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustalić realizację bezpłatnego nauczania podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

§ 2.

Ustala się opłatę za świadczenia przekraczające podstawę programową o której mowa w § 1 w wysokości:

1) 2,50 zł za godzinę

2) 2,00 zł za godzinę – opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia

3) 1,50 zł za godzinę – opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia spełniających co najmniej jeden z poniższych kryteriów

a) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego

b) posiadanie niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu

§ 3.

Opłaty o których mowa w § 2 nie mogą być wyższe niż 200,- zł miesięcznie

§ 4.

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz wnoszenie opłat określi umowa zawarta przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z dyrektorem przedszkola.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 Uchwały oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 5.

Opłata ulgowa o której mowa w § 2 pkt.3 przyznawana jest na okres do sześciu miesięcy na udokumentowany wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XLV/516/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Ustroń przedszkoli publicznych przez Miasto Ustroń.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »