| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice w sprawie podatku od nieruchomości na 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) , art. 5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 95 poz.613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami, w tym zmiana w Dz.U.Nr112 poz.654 z 2011 roku), art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 17 poz.95 z 2010 roku ).

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NrXLV/181/10 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 ( ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 265 , poz.4281 z dnia 14 grudnia 2010 roku ) wprowadza się następującą zmianę : § 1ust.1 lit.d otrzymuje nowe poniższe brzmienie -" d) 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ."

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy NrIII/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice w sprawie podatku od nieruchomości na 2011(Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 17 poz. 305 z 20 stycznia 2011 roku ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »