| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna

Na podstawie art. 14, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami.

Rada Gminy Miedźna postanawia

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna, w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu są odpłatne.

2. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za jedną godzinę świadczonych usług, o których mowa ust. 1. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinnej określonej w ust. 2 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta z usług przedszkola określonych w ust. 1.

§ 3.

Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola określa umowa cywilno prawna pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4.

Traci moc uchwała: Nr LIV/401/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 października 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »