| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna

Na podstawie art. 14, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami.

Rada Gminy Miedźna postanawia

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna, w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu są odpłatne.

2. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za jedną godzinę świadczonych usług, o których mowa ust. 1. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinnej określonej w ust. 2 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta z usług przedszkola określonych w ust. 1.

§ 3.

Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola określa umowa cywilno prawna pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4.

Traci moc uchwała: Nr LIV/401/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 października 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »