| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Wilamowicach u c h w a l a :

§ 1.

Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

§ 2.

Wynagrodzenie przysługuje na podstawie umowy zawartej z Gminą Wilamowice z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objetych opieką w danym miesiącu – do dnia 10-go następnego miesiąca,

2) podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rachunek wystawiony przez dziennego opiekuna określający liczbę dzieci objętych opieką w danym miesiącu oraz liczbę godzin opieki sprawowanej nad danym dzieckiem,

3) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4) wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie,

5) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach oraz miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »