| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.7 pkt 2 ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz.1459 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Na wniosek użytkownika wieczystego udziela się bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na warunkach i w wysokościach określonych w niniejszej Uchwale w odniesieniu do nieruchomości, które na dzień wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego są wykorzystywane na są cele mieszkaniowe, lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę

§ 2. Ustala się stawkę procentową bonifikaty w wysokości 91% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącym własność Gminy Orzesze jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego,

2) użytkownik wieczysty oraz jego następcy prawni uzyskali prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

3) nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe. Warunek zabudowy nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony jeżeli funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 51% powierzchni użytkowej zabudowanej nieruchomości.

4) nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Warunek przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony, jeżeli powyższe przeznaczenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a funkcja mieszkaniowa zajmuje minimum 51% działki,

5) użytkownik wieczysty jest osobą fizyczną, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym w dniu składania wnisku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Ustala się stawkę procentową bonifikaty w wysokości 51% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącym własność Gminy Orzesze jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego,

2) użytkownik wieczysty oraz jego następcy prawni uzyskali prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

3) nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe. Warunek zabudowy nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony jeżeli funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 51% powierzchni użytkowej zabudowanej nieruchomości.

4) nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Warunek przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony, jeżeli powyższe przeznaczenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a funkcja mieszkaniowa zajmuje minimum 51% działki,

5) użytkownik wieczysty jest osobą fizyczną, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym w dniu składania wnisku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Do spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wszczętych i niezakończonych do wejścia niniejszej uchwały w życie stosuje się bonifikaty ustalone w tej uchwale.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy, współpracownik Kancelarii Bartkowiak & Kosewski s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »