| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.7 pkt 2 ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz.1459 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Na wniosek użytkownika wieczystego udziela się bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na warunkach i w wysokościach określonych w niniejszej Uchwale w odniesieniu do nieruchomości, które na dzień wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego są wykorzystywane na są cele mieszkaniowe, lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę

§ 2. Ustala się stawkę procentową bonifikaty w wysokości 91% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącym własność Gminy Orzesze jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego,

2) użytkownik wieczysty oraz jego następcy prawni uzyskali prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

3) nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe. Warunek zabudowy nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony jeżeli funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 51% powierzchni użytkowej zabudowanej nieruchomości.

4) nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Warunek przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony, jeżeli powyższe przeznaczenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a funkcja mieszkaniowa zajmuje minimum 51% działki,

5) użytkownik wieczysty jest osobą fizyczną, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym w dniu składania wnisku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Ustala się stawkę procentową bonifikaty w wysokości 51% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącym własność Gminy Orzesze jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego,

2) użytkownik wieczysty oraz jego następcy prawni uzyskali prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

3) nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe. Warunek zabudowy nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony jeżeli funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 51% powierzchni użytkowej zabudowanej nieruchomości.

4) nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Warunek przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe jest spełniony, jeżeli powyższe przeznaczenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a funkcja mieszkaniowa zajmuje minimum 51% działki,

5) użytkownik wieczysty jest osobą fizyczną, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym w dniu składania wnisku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Do spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wszczętych i niezakończonych do wejścia niniejszej uchwały w życie stosuje się bonifikaty ustalone w tej uchwale.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »