| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona oraz dalszego postępowania z nimi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r Nr 106 poz.1002 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. z 1998 roku Nr 116 poz.753 ) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Częstochowie ulica Tkacka 3/5 i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie Aleja Wolności 77/79 Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje :

§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dąbrowa Zielona oraz dalsze postępowanie z nimi.

§ 2. 1.Na terenie Gminy Dąbrowa Zielona wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.

2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się również na zgłoszenie interwencyjne.

§ 3. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmioty prowadzące schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie , na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę Dąbrowa Zielona. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych , gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania , do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt , prowadzonym przez podmiot , z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanymi na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko – weterynaryjna. Zwierzę bezdomne , które skaleczyło człowieka , zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 6. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia , które zostało umieszczone w schronisku właściciel ponosi koszty jego wyłapania , przewiezienia i umieszczenia w schronisku , w tym koszty opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków poniesionych przez gminę.

§ 7. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat , o których mowa w § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »