| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona oraz dalszego postępowania z nimi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r Nr 106 poz.1002 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. z 1998 roku Nr 116 poz.753 ) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Częstochowie ulica Tkacka 3/5 i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie Aleja Wolności 77/79 Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje :

§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dąbrowa Zielona oraz dalsze postępowanie z nimi.

§ 2. 1.Na terenie Gminy Dąbrowa Zielona wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.

2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się również na zgłoszenie interwencyjne.

§ 3. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmioty prowadzące schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie , na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę Dąbrowa Zielona. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych , gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania , do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt , prowadzonym przez podmiot , z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanymi na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko – weterynaryjna. Zwierzę bezdomne , które skaleczyło człowieka , zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 6. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia , które zostało umieszczone w schronisku właściciel ponosi koszty jego wyłapania , przewiezienia i umieszczenia w schronisku , w tym koszty opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków poniesionych przez gminę.

§ 7. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat , o których mowa w § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »