| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dębowiec:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 425,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –706,00 zł;

c) powyżej 9 ton – 1.554,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.200,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.264,00 zł;

c) powyżej 9 ton – 1.342,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 508,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.214,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.770,00 zł;

§ 2.

Podatek od środków transportowych płatny jest w ustawowych terminach płatności

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 367/XLV/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych w 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 264, poz. 4253).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.626,00

1.658,00

13

14

1.674,00

1.707,00

14

15

1.725,00

1.758,00

15

1.777,00

1.811,00

Trzy osie

12

17

1.978,00

2.017,00

17

19

2.226,00

2.271,00

19

21

2.292,00

2.337,00

21

23

2.361,00

2.408,00

23

25

2.432,00

2.480,00

25

2.504,00

2.554,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.118,00

2.160,00

25

27

2.345,00

2.390,00

27

29

2.414,00

2.463,00

29

31

2.866,00

2.918,00

31

2.918,00

2.970,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.483,00

1.513,00

18

25

1.528,00

1.558,00

25

31

1.660,00

1.693,00

31

1.965,00

2.228,00

Trzy osie

12

40

2.191,00

2.235,00

40

2.918,00

2.977,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

537,00

547,00

18

25

553,00

565,00

25

793,00

809,00

Dwie osie

12

28

847,00

864,00

28

33

1.201,00

1.225,00

33

38

1.771,00

1.803,00

38

2.272,00

2.292,00

Trzy osie

12

38

1.694,00

1.729,00

38

1.836,00

1.872,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »