| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, art. 19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961 z późn. zm.), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1.

Ustala się na terenie Gminy Dębowiec dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedazy na targowiskach, w kwocie 16,00 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wpłaty opłaty można dokonywać również na rachunek bankowy budżetu gminy.

§ 3.

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na festynach organizowanych przez:

1) Gminę Dębowiec,

2) jednostki organizacyjne gminy,

3) samorządowe instytucje kultury.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 352/XLIII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Debowiec w 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 229, poz. 3318).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »