| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/196/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2012 rok

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2012 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

732,00

1.212,00

1.476,00

b) równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.536,00

1.620,00

13

14

1.620,00

1.704,00

14

15

1.704,00

1.764,00

15

1.764,00

1.836,00

3 osie

12

17

1.704,00

1.764,00

17

19

1.764,00

1.836,00

19

21

1.836,00

1.896,00

21

23

1.896,00

1.992,00

23

25

1.992,00

2.064,00

25

2.064,00

2.136,00

4 osie i więcej

12

25

1.992,00

2.064,00

25

27

2.064,00

2.136,00

27

29

2.136,00

2.220,00

29

31

2.220,00

2.880,00

31

2.880,00

2.880,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Do 7

Powyżej 7 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)

1.620,00

1.728,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.728,00

1.764,00

18

25

1.764,00

1.836,00

25

31

1.836,00

1.896,00

31

1.896,00

2.256,00

3 osie

12

40

2.160,00

2.208,00

40

2.796,00

2.928,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.200,00 zł.

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

1.080,00

1.080,00

18

25

1.080,00

1.080,00

25

1.200,00

1.200,00

2 osie

12

28

1.200,00

1.200,00

28

33

1.200,00

1.200,00

33

38

1.452,00

1.548,00

38

2.052,00

2.052,00

3 osie

12

38

1.322,00

1.452,00

38

2.052,00

2.052,00

5. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniejszej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)

1.728,00

2.172,00

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2011 rok.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »