| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz; Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych od pojazdów
posiadających katalizator,
instalację gazową lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od pozostałych

1

2

3

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- samochody wyprodukowane po roku 1997

400,-

463,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

533,-

584,-

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- samochody wyprodukowane po roku 1997

586,-

646,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

616,-

667,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- samochody wyprodukowane po roku 1997

687,-

737,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

788,-

838,-

2) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych
Od pojazdów posiadających katalizator,
instalację gazową lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od
pozostałych

1

2

3

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- samochody wyprodukowane po roku 1997

566,-

799,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

848,-

1.111,-

3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych
Od pojazdów posiadających katalizator,
instalację gazową lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od
pozostałych

1

2

3

- przyczepy i naczepy wyprodukowane po roku 1997

313,-

343,-

- przyczepy i naczepy wyprodukowane przed rokiem 1997

333,-

354,-

4) Od autobusów:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych
Od pojazdów posiadających
katalizator, instalację gazową
lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od
pozostałych

1

2

3

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30:

- wyprodukowane po roku 1997

465,-

566,-

- wyprodukowane przed rokiem 1997

626,-

768,-

b) o liczbie miejsc siedzących równej
lub wyższej niż 30:

- wyprodukowane po roku 1997

566,-

687,-

- wyprodukowane przed rokiem 1997

1.040,-

1.283,-

5) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

a) dwie osie :

- od 12 ton do poniżej 13 ton

899,-

1.000,-

- od 13 ton do poniżej 14 ton

959,-

1.060,-

- od 14 ton do poniżej 15 ton

1010,-

1.111,-

- od 15 ton wzwyż

1.060,-

1.333,-

b) trzy osie:

- od 12 ton do poniżej 17 ton

566,-

677,-

- od 17 ton do poniżej 19 ton

677,-

778,-

- od 19 ton do poniżej 21 ton

848,-

1.000,-

- od 21 ton do poniżej 23 ton

1.000,-

1.343,-

- od 23 ton do poniżej 25 ton

1.131,-

1.697,-

- od 25 ton wzwyż

1.172-

1.697,-

c) cztery osie i więcej

- od 12 ton do poniżej 25 ton

737,-

778,-

- od 25 ton do poniżej 27 ton

1.293,-

1.353,-

- od 27 ton do poniżej 29 ton

1.586,-

1.778,-

- od 29 ton do poniżej 31 ton

1.778,-

2.606,-

- od 31 ton wzwyż

1.778,-

2.606,-

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

a) dwie osie:

- od 12 ton do poniżej 18 ton

1.687,-

1.747,-

- od 18 ton do poniżej 25 ton

1.798,-

1.838,-

- od 25 ton do poniżej 31 ton

1.838,-

1.939,-

- od 31 ton wzwyż

1.899,-

2.060,-

b) trzy osie:

- od 12 ton do poniżej 40 ton

1.869,-

1.869,-

- od 40 ton

2.252,-

2.656,-

c) cztery osie i więcej

- od 12 ton do poniżej 40 ton

2.020,-

2020,-

- od 40 ton wzwyż

2.626,-

2.656,-

7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego:

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

a) jedna oś:

- od 12 ton do poniżej 18 ton

465,-

515,-

- od 18 ton do poniżej 25 ton

566,-

596,-

- od 25 ton

616,-

717,-

b) dwie osie:

- od 12 ton do poniżej 28 ton

465,-

515,-

- od 28 ton do poniżej 33 ton

818,-

929,-

- od 33 ton do poniżej 38 ton

1.222,-

1.323,-

- od 38 ton wzwyż

1.465,-

1.838,-

c) trzy osie i więcej

- od 12 ton do poniżej 38 ton

737,-

1.010,-

- od 38 ton wzwyż

1.060,-

1.374,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 149/XXIV/09 z dnia 04.listopada 2009 roku

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »