| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 81/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1   (tekst jedn. Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art.13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala:  

§   1.   Wprowadza się zwolnienia w   podatku od nieruchomości dla:  

1)   budynków lub ich części, budowli i   gruntów związanych z   kanalizacją sanitarną i   oczyszczaniem ścieków  

2)   budynków lub ich części oraz gruntów zajętych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej  

3)   budynków lub ich części oraz gruntów zajętych wyłącznie na potrzeby działalności w   zakresie upowszechniania kultury, za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej  

4)   budynków lub ich części oraz gruntów wykorzystywanych na cele związane z   działalnością opiekuńczo- wychowawczą  

5)   budynków lub ich części oraz gruntów zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia i   upowszechniania nieodpłatnej działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu 6/ gruntów pod zbiornikami wodnymi retencyjnymi.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 301/XLI/2010 z   dnia 10.11.2010 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »