| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.95.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art 6a ust 5 i 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) art 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustalić wzory formularzy do poboru podatków:

1. Podatku od nieruchomości:

- deklaracja zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- informacja zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Podatku rolnego:

- informacja zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Podatku leśnego:

- informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 ninieszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr RG.0007.71.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza do poboru podatku od nieruchomości.

§ 3.

Uchyla sie uchwałę Nr XXXI/54/2004 Rady Gminy Lyski z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego i leśnego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.95.2011
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.95.2011
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.95.2011
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.DOC

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.95.2011
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »