| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/128/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego,

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność Gminy zajęte na działalność w zakresie sportu, rekreacji i kultury,

- grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz ogółu ludności związane z realizacją zadań własnych Gminy,

- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/336/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »