| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art.221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z Uchwałą nr XXXV/179/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski",

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala , co następuje :

§ 1. W paragrafie 1, ust.2 pkt 8 uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski otrzymuje brzmienie : Nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć ekologiczne źródło ciepła tj.

a) kotły na paliwo gazowe ,

b) kotły na paliwo węglowe nowej generacji, które powinny posiadać :

- aktualny certyfikat bezpieczeństwa, świadectwo o spełnieniu standardu energatyczno- ekologicznego wystawionego przez akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostkę badawczą,

- dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego,

- nominalną sprawność kotła co najmniej 80%,

- konstrukcję kotła uniemożliwiającą spalanie odpadów.

§ 2. Zmianie ulega załącznik do uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 maja 2010r. i przyjmuje brzmienie jak w załączniku.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 10 listopada 2011 r.

.........................................................
imię
nazwisko
...........................................................
adres
...........................................................
telefonWniosek o udzielenie dotacji do wymiany kotłów w programie ograniczenia niskiej emisji w Chełmie Śląskim


Zwracam się z prośbą o ujęcie mnie w programie ograniczenia niskiej emisji na rok ………. Posiadam kocioł……………………węglowy………………. o mocy ..…………………… Planuję zamontować kocioł ……………………węglowy /gazowy *……………………….. Krótkie uzasadnienie terminu wymiany kotła: ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………

Jednocześnie zobowiązuję się do zlecenia wykonania projektu dostosowania kotłowni do nowego kotła i sposobu ogrzewania budynku, który będzie stanowił podstawę udzielenia dotacji i wyboru mocy nowego kotła. Zobowiązuję się równocześnie do zlecenia wykonania projektu w terminie, który pozwoli na realizację zadania w określonym wyżej przeze mnie terminie. Oświadczam, że jestem właścicielem budynku zlokalizowanego w granicach gminy Chełm Śląski i nie zostałem/zostałam zobowiązana/zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (np. decyzją) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła oraz posiadam umowę na wywóz odpadów z posesji. - stare źródło ciepła (kocioł) po zdemontowaniu przez firmę instalacyjną zostanie zabrany przez Operatora w celu zezłomowania;

……………………………..
podpis* właściwe podkreślić,

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »