| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/130/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), art.400a ust.1 pkt 5) i 21), art.403 ust.2, 4-6, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/426/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze - aktualizacja"

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W regulaminie dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Program realizowany będzie poprzez:

3.1 Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła nowej generacji,

3.2 Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła wraz z zabudową układu solarnego,

3.3 Montaż układów solarnych,

3.4 Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła na biomasę,

3.5 Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe,

3.6 Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła olejowe,"

2. w § 3 Tabela nr 1. otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1. Wysokość dofinansowania.

Wariant

Zakres modernizacji

Przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki Gminy (pożyczka WFOŚiGW w Katowicach

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa Nowego źródła ciepła węglowego nowej generacji

12 000,00

66,7 %

8 000,00

33,3 %

4 000,00

2

Zabudowa Układu solarnego

15 000,00

73,3 %

11 000,00

26,7 %

4 000,00

3

Zabudowa nowego źródła ciepła + zabudowa Układu solarnego, w tym:

27 000,00

70,4 %

19 000,00

29,6 %

8 000,00

4

Zabudowa Nowego źródła ciepła na biomasę

12 000,00

66,7 %

8 000,00

33,3 %

4 000,00

5

Zabudowa Nowego źródła ciepła gazowego

12 000,00

66,7 %

8 000,00

33,3 %

4 000,00

6

Zabudowa Nowego źródła ciepła olejowego

12 000,00

66,7 %

8 000,00

33,3 %

4 000,00

3. przepis w § 7 regulaminu otrzymuje brzmienie:

" 7. Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe, gaz, olej i biomasę jako nowe źródło ciepła do Programu"


§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr VII/44/11 zdnia 28 kwietnia 2011r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »