| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.88.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)

Rada Gmina Kornowac uchwala

§ 1. W § 2 uchwały Nr XI.70.2011 Rady Gminy Kornowac z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania, kultury, opieki społecznej, służące ochronie przeciwpożarowej”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »