| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 57/VIII/2011 w sprawie: określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. § 1 pkt h/ Uchwały nr 57/VIII/2011 z dnia 10.11.11 otrzymuje brzmienie:

h)

od gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni

zł. 4,33

§ 2. § 2 Uchwały nr 57/VIII/2011 z dnia 10.11.11 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

1) zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) stanowiące mienie gminne, nie przekazane w posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w posiadaniu bez tytułu prawnego.

4) służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »