| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 57/VIII/2011 w sprawie: określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. § 1 pkt h/ Uchwały nr 57/VIII/2011 z dnia 10.11.11 otrzymuje brzmienie:

h)

od gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni

zł. 4,33

§ 2. § 2 Uchwały nr 57/VIII/2011 z dnia 10.11.11 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

1) zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) stanowiące mienie gminne, nie przekazane w posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w posiadaniu bez tytułu prawnego.

4) służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »