| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miasta Poręba Nr XI/86/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm) w   związku z   art. 43, art. 44 oraz art. 58 ust.1 ustawy z   dnia 4   lutego 2011r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz.U. Nr 45, poz. 235)   -   Rada Miasta Poręba  

uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany w   uchwale w   § 2   w następujący sposób :  

1.   pkt.2 otrzymuje brzmienie " wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w   miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia".  

2.   Wykreśla się pkt 4   i 5  

§   2.   Dodaje się § 3   który otrzymuje brzmienie : " Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 7,50 zł."  

§   3.   W uchwale Nr XI/86/11 z   dnia 25 października 2011r. ulega zmianie numeracja paragrafów :  

-   § 3   otrzymuje nr 4  

-   § 4   otrzymuje nr 5  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§   5.   Uchwała w   chodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poręba  


Gabriel   Zieliński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »