| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust.11 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Warunki i zasady udzielania bonifikat:

1. Ustalić stawkę procentową bonifikaty w wysokości 50% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz osób fizycznych, jeżeli:

a) nieruchomość jest zabudowana i wykorzystywana na cele mieszkaniowe,

b) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie uiszczona jednorazowo,

c) użytkownik wieczysty nie zalega wobec Gminy Tarnowskie Góry z płatnościami, między innymi z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości,

2. Ustalić stawkę procentową bonifikaty w wysokości 90% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeżeli użytkownik wieczysty lub jego następca prawny wniósł opłatę za cały okres użytkowania wieczystego nieruchomości lub opłata roczna została w inny sposób uregulowana za cały okres użytkowania wieczystego.

§ 3.

Niniejsza uchwała ma zastosowanie w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały zakończone decyzją ostateczną.

§ 4.

W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »