| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/155/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.).

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie uchwalonym uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31.01.2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 12 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:„Liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.”2. Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

Załącznik do Uchwały Nr XX/155/12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała XX 155 zał.1.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »