| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm..) oraz art. 40 ust.8 ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych ( Dz. U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z   budową przebudową remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania  
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1   m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o   którym mowa w   § 1   pkt 1   i 4   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                               - 3,00 zł  

2)   przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości                               - 5,00 zł  

3)   przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni        - 8,00 zł  

2.   Stawki określone w   ust. 1   pkt 1   stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i  
autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.  

3.   Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w   ust. 1   i 2   ustala się stawkę opłat za każdy dzień  
zajęcia 1   m 2 pasa drogowego w   wysokości                                    - 1,50 zł.  

4.   Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa  
drogowego przez 1   dzień.  

5.   Przy zajęciu pasa drogowego na realizację inwestycji gminnych oraz na usuwanie awarii i  
prowadzenie remontów infrastruktury będącej własnością gminy stosuje się stawki zerowe.  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2   ustala się następujące roczne stawki opłat  
za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego  
urządzenia:  

1)   w pasie drogowym                 - 20,00 zł  

2)   na drogowym obiekcie inżynierskim                 - 150,00 zł  

2.   Przy umieszczaniu urządzeń związanych z   realizacją inwestycji gminnych stosuje się stawki zerowe.  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 3   ustala się następujące stawki  
opłat za 1   m 2 powierzchni:  

1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego  -  0,30 zł  

2)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                 -  0,20 zł  

3)   reklamy                                                                                                                         -  1,00 zł  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »