| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/395/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2   pkt 1   i art. 44 w   zw. z   art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz.   1172, z   późn. zm.)  


Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku nr 5   do Statutu Miasta Bytomia, stanowiącego załącznik do uchwały nr   XVII/255/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 17 grudnia 2003 roku w   sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia – publ. Dz.Urz. Woj. Śl. z   2004 r., nr 7, poz. 276, z   późn. zm., dokonuje się następujących zmian:  

1)   pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

Żłobek Miejski Nr 1  

Bytom, ul. Łużycka 6a ;

2)   pkt 55 otrzymuje brzmienie:  

Przedszkole Miejskie Nr 51  

Bytom, ul. 11-go Listopada 1c ;

3)   pkt 81 otrzymuje brzmienie:  

Szkoła Podstawowa Nr 54  

im. Wacława Kuchara  

Bytom, ul. Reptowska 86 ;

4)   pkt 84 otrzymuje brzmienie:  

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Smolenia  

Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 11 ;

5)   pkt 102 otrzymuje brzmienie:  

Technikum Nr 4  

im. Marii Skłodowskiej-Curie  

Bytom, ul. Katowicka 35 ;

6)   dopisuje sie pkt 125 w   brzmieniu:  

Bytomskie Mieszkania  

Bytom, ul. Smolenia 35 .

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od daty opublikowania w   "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/395/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w   załączniku nr 5   do Statutu Miasta Bytomia – Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych.  

Dopisana zostaje nowa miejska jednostka organizacyjna – Bytomskie Mieszkania (poz. 125); w   związku ze zmianami organizacyjnymi brzmienie poz. 102 załącznika zostaje zmienione na   Technikum Nr 4. Z   uwagi na fakt, że Rada Miejska w   Bytomiu uchwałą Nr X/118/11 z   dnia 27   kwietnia 2011 r. nadała Szkole Podstawowej Nr 54 imię Władysława Kuchara zmienia się brzmienie poz. 81.  

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu nazwy jednostki do tej określonej w   jej statucie (poz.   12) lub wynikają z   korekty adresów jednostek (poz. 55 i   84).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »