| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8,   art. 40 ust. 1   i 3   ustawy ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 57 §7   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 8   poz. 60 z   późn. zm.) mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wisły  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Wprowadzić opłatę prolongacyjną z   tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wisła.  

§   2.  

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 §3 ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  

§   3.  

Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w   dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatność podatków oraz zaległości podatkowych, o   których mowa w   § 1.  

§   4.  

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   5.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »