| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8,   art. 40 ust. 1   i 3   ustawy ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 57 §7   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 8   poz. 60 z   późn. zm.) mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wisły  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Wprowadzić opłatę prolongacyjną z   tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wisła.  

§   2.  

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 §3 ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  

§   3.  

Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w   dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatność podatków oraz zaległości podatkowych, o   których mowa w   § 1.  

§   4.  

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   5.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »