| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Ciasna,  

Rada Gminy Ciasna  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Ciasna na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.  

§   4.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Ciasna Nr XLI/262/2002 z   dnia 07.06.2002r.w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.  

§   5.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemuw Częstochowie.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach   .  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/164/2012    
Rady Gminy Ciasna    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

Podział Gminy Ciasna na okręgi wyborcze jednomandatowe  

Ilość mieszkańców w   Gminie Ciasna według stanu na dzień 31.03.2012r. : 7835  

Liczba mandatów : 15  

Jednolita norma przedstawicielska wynosi 522 osoby ( 7835 : 15 = 522 )  

 

Numer  
okręgu  
wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba  
radnych  
wybieranych  
w   okręgu  

1  

Sołectwo Ciasna, ulice : Boczna, Dobrodzieńska, Generała Bema, Jeżowska, Leśna, Lubliniecka, Nowa, Nowy Dwór, Stawowa, Zjednoczenia od nr 1   do nr 17  

1  

2  

Sołectwo Ciasna, ulice : Brzozowa, Generała Sikorskiego, Jarzębinowa, Krótka, Kwiatowa, Magazynowa, Polna, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Zielona, Zjednoczenia od nr 18 do nr 84  

1  

3  

Sołectwo Ciasna, ulice: Dworcowa, Księdza Twardocha, Majora Hubala, Zjednoczenia od nr 88 do nr 140.  

1  

4  

Sołectwo Dzielna  

1  

5  

Sołectwo Glinica, ulice : Asfaltowa, Dąbrowa, Lubecka, Mleczna, Nowa, Równa, Szczyrkowa,  

1  

6  

Sołectwo Glinica, ulice : Biała, Boczna, Brzezinkowe, Brzezinkowska, Dolna, Górna, Kochcicka  

1  

7  

Sołectwo Jeżowa  

1  

8  

Sołectwo: Molna  

1  

9  

Sołectwo Panoszów  

1  

10  

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice : Cegielniana, Dobrodzieńska, Myśliwska, Okólna, Oleska, Osiedlowa, Podole, Szyszków  

1  

11  

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice: Aleja Parkowa, Długa, Stawowa, Szkolna, Wyzwolenia, Zielona  

1  

12  

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice: 22 Lipca, Ceramiczna, Dworcowa, Lubliniecka, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna  

1  

13  

Sołectwo Wędzina  

1  

14  

Sołectwo Zborowskie, ulice : Dolna,  Fabryczna, Górna, Myśliwska, Piaskowa Tylna, Wczasowa,  

1  

15  

Sołectwo Zborowskie, ulice : Borkowa, Główna, Leśna,  Niedźwiedzka, Polna, Stasiowa, Stawowa, Wierzbowa,  

1  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »