| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Ciasna,  

Rada Gminy Ciasna  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Ciasna na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.  

§   4.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Ciasna Nr XLI/262/2002 z   dnia 07.06.2002r.w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.  

§   5.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemuw Częstochowie.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach   .  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/164/2012    
Rady Gminy Ciasna    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

Podział Gminy Ciasna na okręgi wyborcze jednomandatowe  

Ilość mieszkańców w   Gminie Ciasna według stanu na dzień 31.03.2012r. : 7835  

Liczba mandatów : 15  

Jednolita norma przedstawicielska wynosi 522 osoby ( 7835 : 15 = 522 )  

 

Numer  
okręgu  
wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba  
radnych  
wybieranych  
w   okręgu  

1  

Sołectwo Ciasna, ulice : Boczna, Dobrodzieńska, Generała Bema, Jeżowska, Leśna, Lubliniecka, Nowa, Nowy Dwór, Stawowa, Zjednoczenia od nr 1   do nr 17  

1  

2  

Sołectwo Ciasna, ulice : Brzozowa, Generała Sikorskiego, Jarzębinowa, Krótka, Kwiatowa, Magazynowa, Polna, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Zielona, Zjednoczenia od nr 18 do nr 84  

1  

3  

Sołectwo Ciasna, ulice: Dworcowa, Księdza Twardocha, Majora Hubala, Zjednoczenia od nr 88 do nr 140.  

1  

4  

Sołectwo Dzielna  

1  

5  

Sołectwo Glinica, ulice : Asfaltowa, Dąbrowa, Lubecka, Mleczna, Nowa, Równa, Szczyrkowa,  

1  

6  

Sołectwo Glinica, ulice : Biała, Boczna, Brzezinkowe, Brzezinkowska, Dolna, Górna, Kochcicka  

1  

7  

Sołectwo Jeżowa  

1  

8  

Sołectwo: Molna  

1  

9  

Sołectwo Panoszów  

1  

10  

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice : Cegielniana, Dobrodzieńska, Myśliwska, Okólna, Oleska, Osiedlowa, Podole, Szyszków  

1  

11  

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice: Aleja Parkowa, Długa, Stawowa, Szkolna, Wyzwolenia, Zielona  

1  

12  

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice: 22 Lipca, Ceramiczna, Dworcowa, Lubliniecka, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna  

1  

13  

Sołectwo Wędzina  

1  

14  

Sołectwo Zborowskie, ulice : Dolna,  Fabryczna, Górna, Myśliwska, Piaskowa Tylna, Wczasowa,  

1  

15  

Sołectwo Zborowskie, ulice : Borkowa, Główna, Leśna,  Niedźwiedzka, Polna, Stasiowa, Stawowa, Wierzbowa,  

1  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »